Popis správního území obce Mistřice


Obec Mistřice, č.p. 9, 687 12 Mistřice

tel: 573 902 382

web: www.mistrice.cz; obec@mistrice.cz


Geografické souřadnice katastru:   49°5′12″ s. š., 17°32′10″ v. d.

Nadmořská výška:                        265 m n. m.

Rozloha katastrálního území:    1 002 ha

Výškový systém výškopisných údajů :            Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

 

Počet obyvatel obce:           1 190

  • děti do 14 - ti let                        190

  • ekonomicky aktivní                1 793

  • ekonomicky neaktivní               207

Obec Mistřice  1 190 obyvatel celkem

         VÝPOČET INDIKÁTORU POČTU OHROŽENÝCH OBYVATEL

INDIKÁTOR JE ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ HISTORICKÝCH PŘIROZENÝCH A BLESKOVÝCH POVODNÍ

3.1.1.1. MISTŘICE – PŘIROZENÁ A BLESKOVÁ POVODEŇ

obecní a občanská zástavba v zemním průlehu a v inundaci Mistřického potoku

 – lokalita pravého a levého břehu Mistřického p. – inundace – 4 řady domů        8 RD

                lokalita Louky – hnízdo místní části ohroženo bleskovou povodní – bez RD

   lokalita – Javorovec - inundace kaskády rybníků a potoku Olšovec                  3 RD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

obecní a občanská zástavba v inundacích podél Mistřického potoku a potoku Olšovec a přítoků

– lokalita Mistřice – I., II. a Javorovec                                                        11 RD

ID počtu ohrožených obyvatel -  celkem 11 RD * 2,6 = 29 obyvatel

Obec Mistřice se nachází v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji. Obec leží v přírodním parku Prakšická vrchovina, východně od Uherského Hradiště. Žije zde 1190 obyvatel. 1. písemná zmínka o obci pochází z roku 1247. Název „Mistřice“ je odvozen od „ves lidí Mistrových“.

Zásobování vodou a energiemi:

  • pitná voda – v oblasti zásobování vodou je řešené území součástí skupinového vodovodu .

    V obci je částečně vybudována jednotná kanalizační síť. Kanalizace je napojena na ČOV Bílovice - Včelary u řeky Březnice. V budoucnu bude dobudována jednotná kanalizační síť s odlehčením do recipientu. Velká část stok bude rekonstruována. Kanalizaci spravují Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uh.Hradiště.

  • zemní plyn - V obci je rozvod STL plynovodu. Zemní plyn je do Mistřicích dodáván přípojkou DN 100, PN 40 z VTL plynovodu DN 500, PN 25 . Dodávka je realizována prostřednictvím regulační stanice RS Mistřice.

  • el. energie - obec je zásobována elektrickou energií z venkovního vedení VN 22 kV. Dodavatelem je převážně EON CZ.

Mistřice – regionální informační servis

Řešeným územím prochází silnice II/497 (Uh.Hradiště – Mistřice - Bílovice - zlín)

Řešeným územím prochází telekomunikační kabely s přesahem na k.ú.Bílovice a k.ú. Napajedla

.