Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní přístupové komunikace silnice II/497 směr Bílovice - Zlín, nebo Jarošov - Uherské Hradiště.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů Policie ČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Mistřice v POVIS

 

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Obec
1640

OBJ_01.MIS _ směr silnice

 IV/49724

místní komunikací IV/49724, dále směrem II/497 Uherské Hradiště Mistřice
1641

OBJ_02.MIS _ směr silnice

IV/49724

místní komunikací IV/49724, dále směrem II/497 Zlín Mistřice

 

 

 

 

 

 

 

Přehled dopravních omezení v dPP obce Mistřice v POVIS

 

Obec Mistřice není průjezdná. Obec i se svoji částí Javorovec propojuje silnice IV/49728, která pak navazuje na silnici II/497 Uherské Hradiště - Zlín.

V případě povodní se nepředpokládá zaplavení hlavní komunikaci IV/49724. Zaplaveny jsou pouze místní komunikace obce.