A) Přehled inundačních území


Mistřický p. (bezejmenný potok: DIBAVOD 408 640 000 600

LB i PB inundace podél obce Mistřice

Levobřežní i pravobřežní inundace Mistřického p. postihuje zástavbu 6 rodinných domů. Koryto potoku zde prochází v blízkosti obytné zástavby.

Jedná se o 3 lokality   ř.km 2,85 - 3,27   6 RD .