Historické povodně


Území katastru obce Mistřice trpí povodněmi z místního Mistřického potoku a Olšovce. Rozsáhlé svodné území svahů Prakšické vrchoviny je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, hor, které se svažují do Dolnomoravského úvalu nížinné zvlněné roviny Napajedelska. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.

Typy povodní a historické povodně

V Mistřicích se vyskytovaly a vyskytují povodně.

V obci Mistřice se v historii vyskytovaly a vyskytují povodně. Území katastru obce Mistřice trpí povodněmi z hlavního toku Mistřického potoku a Olšovce (1997), zejména při nadměrných srážkách na východní části Prakšické vrchoviny. Odtud také po povrchu stékají prudké srážkové vody do centra obce a do údolí Mistřického potoku, kde zaplavují rodinné domy. Protáhlé svodné území povodí Mistřického potoku od pramene na jihu Mistřic  až po obec Kněžpole, kde se Mistřický potok vlévá do Březnice je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, vysokých průtoků z jarního tání sněhové pokrývky na úbočí Prakšické vrchoviny doprovázeným srážkami i bleskovými povodněmi sestupujícími z Hlubočků 337 m a Rovniny 340 m do obce Mistřice. Obec je rovněž ohrožována letním splachy a erozemi půdy ze zemědělsky obdělávaných svahů okolních vrchů nad obcí.

 Doložené povodňové epizody: 1972, červenec 1997, 2006, 2010, 2018, 2019.

Záplavy 2010 ---  parcela 569/1  k.ú. Mistřice I.

-          Mistřice - splavení  zeminy – křižovatka silnic II.  a III. třídy ( poblíž  místní části Včelar), zde historicky docházelo jak k zaplavení obydlí v části Včelar

-          Mistřice směr na Jarošov – rok 2019 

-          Sesuv v roce 2006  --- nyní zde obec vybudovala PPO gabionovou zeď  ( sanace za cca 9 mil Kč z MMR)

-          Poblíž je sesuv v obytné zóně na místní komunikaci  - viz foto

-          Sesuv v roce 2010 -   lokalita poblíž myslivecké chaty  --- sesuv plochy části obhospodařovaného kopce

-          Sanace sesuvu Javorovec – cesta  ( již několikrát prováděna oprava) – na cestou je lokalita, kde bylo provedeno drenážování v roce 1972

-          Sesuvy v lokalitě Hájek p.č.311/1 k.ú Javorovec   a  kopaniny okolí 272/2 k.ú Javorovec -----   směr cesta údolím do Popovic – Amfiteatr Popovice  - na pozemcích a stavbách 2019

 

Obr. 3  historické povodně 2010 v částech obce Mistřice – zatopené sklepy a garáže