Srážkoměrné stanice

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Mistřice jsou na webovou aplikaci dPP MISTŘICE zařazeny:

Poř. Id. srážkové stanice Název stanice On-line měření Obec                   Poloha
1. SR_UH Uherské Hradiště graf Uherské Hradiště mapa
2. SR_Spytihněv Srážkoměr Datalogger H1 graf Spytihněv mapa
3. SR_SPYTIHNĚV Spytihněv graf Spytihněv mapa
4. OBC592307_01S Košíky graf Košíky mapa
5. CHMU_307448 Staré Město  graf Staré Město mapa

 

 


Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Mistřice v POVIS