E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie C. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásné profily kategorie C : ve sloupci Evidenční listy - Březnice


 Nejsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací.