Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 1, Uherské Hradiště

tel.: 572 532 687, 572 552 716-17;  e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

Přímá správa vodního toků - bezejmenný (Mistřický) potok, řeka Březnice

Příslušné provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 01, Uherské Hradiště


Lesy ČR s.p. Oblastní ředitelství jižní Morava

Březnická 5659, Zlín 760 01, Tel: 956 957 111, web: www.lesycr.cz

Přímá správa vodního toku - Olšovec s přítoky

Lesy ČR s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín, Ing. Milan Večeřa,

tel.: 956 942 370, e-mail: milan.vecera@lesycr.cz


Vodoprávní úřad – MěÚ Uherské Hradiště,

odbor stavebního úřadu a životního prostředí –

oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště,

Ing. Jan Krčma, Ph.D., Vedoucí oddělení  572 525 840  jan.krcma@mesto-uh.cz


Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: +420 244 03 1111