Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Uherské Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: OÚ Mistřice, adresa: Obec Mistřice, Mistřice 9, 687 12 Mistřice, telefon/fax: 572 587 311, e-mail: obec@mistrice.cz; web:   www.mistrice.cz

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Mistřice, Mistřice 9, 687 12


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP


Povodňová komise obce Mistřice odkaz na POVIS

adresa: Obec Mistřice, Mistřice 9, 687 12 Mistřice
telefon/fax: 572 587 311;  e-mail: starosta@mistrice.cz

e-mail: obec@mistrice.cz; web:   www.mistrice.cz

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa zaměstnání

adresa domů

        kontakt        

1.

Ing. Jánoš, Vlastimil

předseda

OÚ Mistřice 9, 687 12 Mistřice

Mistřice , 687 09 Mistřice

572 587 311, 739 011 126, 603 288 584

2.

Blažek, Petr

místopředseda

OÚ Mistřice 9, 687 12 Mistřice

Mistřice , 687 09 Mistřice

724 366 850

3.

Ondrůšek, Vojtěch

člen

 

Mistřice 92, 687 09 Mistřice

608 642 697