Hydrologické údaje

Mistřice patří do povodí Moravy (subpovodí Březnice a Olšavy) ve Zlínském kraji a řeka Morava, i na základě zkušeností s katastrofálními povodněmi z roku 1997, je významným recipientem toků z Mistřic.  Mistřický potok (bezejmenný tok 408 640 000 600) a řeka Březnice jsou hlavními většími toky katastru obce Mistřice a patří do povodí Moravy ve Zlínském kraji. Z hlediska možného povodňového ohrožení se tyto toky vyznačují vyšší rychlostí povodňové vlny z důvodu stoku z hřebenů Prakšické vrchoviny, jejichž vrcholky dosahují výšek 350 - 450 m n.m.. U řeky Březnice jde o povodeň vleklého, o to však výrazně mnohem více ohrožujícího typu, naštěstí v části Mistřice II není zatím žádná výstavba a jde o volně rozlivnou plochu.

Z hlediska možného povodňového ohrožení se toky Mistřický potok a Olšovec vyznačují vyšší rychlostí povodňové vlny z důvodu zdrojového kopcovitého masivu Prakšické vrchoviny, jejichž vrcholky dosahují výšek 355 - 390 m m.