Hladinoměry

Vodočty v Mistřicích nejsou instalovány

Základní hlásné profily - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na Mistřickém potoku nebo Olšovci v nebo nad katastrem Mistřic. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na úrovni obce, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik) nebo ve správě obce.

Pro obec Mistřice jsou na tocích ani v okolí obce přiřazeny hladinoměry.

Vodočet kategorie C

ID profilu v POVIS P r o f i l Vodní tok Stav hladiny - graf on-line Mapa Evidenční list SPA    I. SPA   II. SPA  III.

OBC592269_1

HP C KNE

Březnice

ř.km. 1,70

HP C KNE - Březnice NEMĚŘÍ,

obsahuje pouze limnigrafickou lať

pro zjištění stavu hladiny hlídkou

Kněžpole ev.li HP C KNE

280

340

380

OBC592081_1

HP C BRE

Březnice

ř.km. 10,66

HP C BRE - Březnice NEMĚŘÍ,

obsahuje pouze limnigrafickou lať

pro zjištění stavu hladiny hlídkou

Březolupy ev.li HP C BRE 240 295 320

Hladinoměry přiřazené k dPP obce Mistřice v POVIS